ประวัติความเป็นมาของร้าน  ส.ดาวเทียม

เริ่มต้นจากคุณพ่อสุชัย อภิรันตอุดม ซึ่งในสมัยก่อนคุณพ่อเปิดร้านขายราดหน้าใช้ชื่อร้านว่าดาวเทียมเพราะสมัยนั้นดาวเทียมดวงแรกของโลกชื่อ spuknik 1 ซึ่งเป็นของรัสเซียกำลังเป็นที่กล่าวขานถึง จึงได้นำชื่อดาวเทียมมาตั้งเป็นชื่อร้าน และเมื่อคุณพ่อได้แต่งงานกับคุณแม่ก็ได้ขยายกิจการเปิดเป็นร้านอาหารรับทำโต๊ะจีน ทั้งในและนอกสถานที่ มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของจังหวัด ทำกิจการร้านอาหารจนกระทั่งเจ้าของบ้านที่ให้เช่าเขาไม่ให้เช่าต่อ จึงได้เลิกกิจการแล้วไปขายหมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง ไส้กรอก แหนม เป็นเจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์

รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับร้านอาหารจึงได้ขายวัตถุดิบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารทั้งของสดและของแห้งในแผงลอยตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจึงได้เซ้งร้านที่เป็นปัจจุบันนี้ 1 คูหา และได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นทีละ 1 คูหาจนกระทั่งถึงปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คูหา

ปัจจุบัน ร้าน ส.ดาวเทียมได้ขยายกิจการโดยครอบคลุมในทุกๆด้าน ได้แก่ วัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ทุกชนิด เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับจัดงานเลี้ยง ฯลฯ โดยมีลูกๆอยู่เบื้องหลังช่วยกันบริหารร้าน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น หจก.ส.ดาวเทียม 1992 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา